ประเภทผลิตภัณฑ์  ประเภทผลิตภัณฑ์ >Detector/AC Voltage Detector/เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจแรงดันไฟฟ้า   เครื่องตรวจหาระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้า (Voltage Detectors)                                                                  (2 items)
    เครื่องตรวจหาแระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจแรงดันไฟฟ้า    
  Model : AC-9B

CEM Voltage Detector
เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้า ชนิดปากกา มีไฟสว่างที่ปลายปากกาและเสียงร้องเตือนเมื่อพบกระแสไฟฟ้า มีไฟฉาย Rage : 100-600V, 50-60Hz
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

930.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

    เครื่องตรวจหาแระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจแรงดันไฟฟ้า    
  Model : VD-01

Voltage Detector
เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้า ชนิดปากกา มีไฟสว่างที่ปลายปากกาเมื่อพบกระแสไฟฟ้า  Rage : 100-600V, 50-60Hz
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

840.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

    เครื่องตรวจหาแระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจแรงดันไฟฟ้า