ประเภทผลิตภัณฑ์ >Tachometer/RPM Tachometer/เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์
 
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วรอบ แบบสัมผัส
    (Digital Contact Tachometer )

รหัสสินค้า : Code

  TCM-AZ-8001 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

RPM

EC

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
   
SALE PRICE/BAHT

5,390.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 
   
Digital Contact Tachometer LCD RPM Tester AZ-8001

     Contact speed measurement , automatic shutdown feature can be lifted setting , two-way starter switch , easy to operate, do replacement for the connector being measured , the measurement can hold down the button to lock the reading . Speed units : speed/Minutes , rice/Points and ft/Point/Code/Minute

FEATURES : 
    
AZ8001 contact tachometer, easy to operate, the use of reflective stickers to accurately measure the rotation of objects. Auto power off function (can be set), two-way start switch, data retention. Speed unit: speed / min, m / min, ft / min / yard / min.

SPECIFICATIONS :

- Range: 10~99999 SpeedRPM

- Resolution: 0.001/ 0.01 /0.1 /1RPM

- Accuracy: 0.04% ±2dgts

- Response time: 1Second( >60 rpm) > 1 Second ( 10 ~ 60 rpm)

- Display: LCD Display five digits

- Function: to retain maximum/Minimum

- Size:124(L)x50(W)x33(H)mm

- Weight: 140g

- Power supply: 9VBattery
- Attachment: cartons , batteries, bump joints, manual .
 

Speed range:10.000~99999 RPM        1.0000~9999.9 M/MIN      3.0000~30000 FT/MIN   1.0000~10000 YD/MIN  

Resolution:

0.001/ 0.01 /0.1 /1         0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1         0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1         0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1

Accuracy:

0.04% ±2dgts     0.04% ±2dgts      0.04% ±2dgts     0.04% ±2dgts
 

- Can transform the speed of the unit : RPM     Revolutions per minute                 

   M/Min   Meter/Per minute                 Ft/Min  Foot/Per minute                 Yd/Min  Code/Per minute

 
   
   

                  MEASUREMENT PARAMETERS

 
  Range  10.000~99999 RPM, 1.0000~9999.9 M/MIN, 33.0000~30000 FT/MIN,
 
1.0000~10000 YD/MIN
 
  Basic Accuracy  0.04% ±2dgts     0.04% ±2dgts      0.04% ±2dgts     0.04% ±2dgts
  Resolution   0.001/ 0.01 /0.1 /1, 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1,   0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1, 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1
  Display   5 Digits LCD  Max 99999
  Function   Max/Min/AVG
  Battery   1 x 9V battery
  Size   124(L)x50(W)x33(H)mm
  Weight   140 g
   

     

   
    Item included :

1 * Digital tachometer
1 * User manual
2 * Joint adapter

1.  เครื่องวัดความเร็วรอบ
3. 
อะแด็บเตอร์ 2 อัน
3.  คู่มือการใช้เครื่อง
 
   
   

เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบสัมผัส ระบบดิจิตอล รุ่น AZ-8001 : 

- เครื่องวัดความเร็วรอบ ระบบดิจิตอล
-
แสดงผล จอภาพ LCD
-
วัดรอบด้วยการสัมผัส
- ความแม่นยำ 0.0
4%

- ใช้แบตเตอรี่
1 x 9V