ประเภทผลิตภัณฑ์ >Tachometer/RPM Tachometer/เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์ 
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสงเลเซอร์
    (Digital Non-contact Tachometer with Laser)

รหัสสินค้า : Code

  TCM-HS-2234 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

RPM

EC

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
   
SALE PRICE/BAHT

1,750.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 
   
Digital Laser Tachometer LCD RPM Tester HS-2234

FEATURES : 
 
- MCU Embedded, based on optoelectronic, semiconductor laser and other advanced technology, and non-contact RPM
   measurement.
 
- Wide range of the measurement and high-resolution. 
- Automatic measuring and manual measuring selection. 
- High and low power of laser alternative for far and near distance measurement and eye protection. 
- Auto recording 50 sets of data and adjustable sampling interval time. 
- Automatic to record the Max, Min and Average data. 
- With LCD backlight, it can work in the dark. 
- Auto shut off after 30 seconds without operation

SPECIFICATIONS :

- Display: 5 digits LCD, Max 99999
- Measuring range:  2.5 -999999RPM
- Resolution: 2.5RPM-999.9RPM (0.1RPM); 1000RPM-99999RPM (1RPM)
- Accuracy: (0.05% rdg + 1 digital)
- Available distance: 50mm-500mm
- Sampling time: 0.5s(over 120 RPM)
- Time base: Crystal Oscillator
- Operating Temperature: 0 ~ 50 degrees Celsius
- Storage Temperature: -20 ~ 60 degrees Celsius

- Powered by: 2 * AAA batteries

- Power consumption: Laser in low power 25mA; Laser in high power 40mA
- Size: 10.8 * 6 * 2.8cm / 4.3 * 2.4 * 1.1oz
- Weight: 73g / 2.6oz
   
   

                  MEASUREMENT PARAMETERS

 
  Range   Photo :2.5  to 99,999 rpm
  Basic Accuracy   ±0.05% +1 digit
  Resolution   2.5 rpm - 999.9 : 0.1 rpm
  Display   5 Digits LCD  Max 99999
  Distance   50 -500 mm
  Battery   2 x 1.5V AAA batteries
  Size   10.8 * 6 * 2.8cm
  Weight   73 g
   

     

   
    Item included :

1 * Digital tachometer
1 * User manual
3 * Reflecting tape mark

1.  เครื่องวัดความเร็วรอบ
3. 
เทปสะท้อนแสง 3 ชิ้น
3.  คู่มือการใช้เครื่อง
 
   
   

เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสงเลเซอร์ ระบบดิจิตอล รุ่น HS-2234 : 

- เครื่องวัดความเร็วรอบ ระบบดิจิตอล
-
แสดงผล จอภาพ LCD
-
วัดรอบด้วยการใช้แสงเลเซอร์ ไม่ต้องสัมผัส
- ระยะห่าง 50-500 มม
- ความแม่นยำ 0.05
%

- ใช้แบตเตอรี่ 2
x 1.5V AAA

   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer