ประเภทผลิตภัณฑ์ Calculation Scale Meters/เครื่องวัดมาตรราส่วน เครื่องคำนวณมิติ เครื่องวัดมุม เครื่องคำนวณระยะ

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องคำนวนระยะทาง เครื่องวัดมาตราส่วน บนพิมพ์เขียว หรือแผนที่
      (Scaled measurement for blueprints, maps and plans Perfect
    Digital tool for Architects, Engineers
)

รหัสสินค้า : Code

  ScaleMaster Pro-6025 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Scale/Ratio/Distance

CE

 1 ปี

    

 

 

 

 

 

 


 

.

 

     
   
SALE PRICE/BAHT

7,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 
 
     
DIGITAL SCALE MEASUREMENT FOR BLUEPRINTS & MAP

    The new ergonomic design of the affordable Scale Master® Pro makes it comfortable to hold, and the dual LCD displays make it much easier to read.

     Scale Master Pro features 72 built-in scales – 6 custom scales and 2 built-in memories. Quickly switch between Metric and Imperial Modes. It is an ideal tool for preparing bids and estimates from plans and blueprints in the field or office. A must have tool for For Contractors, Estimators, Engineers, Landscapers, Pipeline Builders, Excavators, Concrete Contractors, Plumbers, HVAC Contractors, Fencing Specialists, Telecommunication and Cable System Contractors, Pavers, Electrical Contractors or 
anyone needing fast, accurate takeoffs from plans and blueprints.

FEATURES :
 • Dimensional Math and Conversions:
  • Perform Instant Linear, Rectangular Area and Volume Take-Offs; use it like a pen--just roll and measure!
  • Convert between scales and dimensions
  • Custom Scales: Six user-set custom scales. Calibrates to any plan and then stores that scale for future use. Perfect for scaling faxed or out-of-scale plans.
  • Calculate Rectangular Areas/Volumes (L x W x H). Roll and enter Length of room, then Width and instantly calculate Square Footage.
 • Dedicated Functions:
  • 72 Built-In Scales; 39 Imperial (feet-inch) and 33 Metric.
  • Multiple dimensional units for versatility; select your favorite measurement units: Decimal Feet, Feet-Inches, Decimal Inches, Yards, Millimeters, Meters, Kilometers--including Square and Cubic formats of each.

  •  
 • Time Saving Utilities:
  • Rolls distances in either direction and accepts dimensions as fast as you can accurately roll them.
  • Measures regular linear distances and shapes.
  • Subtract and Counter Feature lets you subtract if you roll too far. Also lets you count items (e.g., studs, outlets, etc.) and accumulate in memory.
  • Easy-to-read dual display shows your measurement in Feet/Inches or Metric
   
    SPECIFICATIONS :
 • Size: 7.3" x 1.9" x 0.6" (186 x 47 x 15 mm)
 • Wheel Resolution: 0.025" (0.635 mm)
 • Wheel Composition: Celcon Polymer
 • Weight : 2.1 oz. (60 g) (product only with battery)
 • Power: Two 3-volt lithium (CR-2032) batteries (included)
 • Display Type: LCD segment; 7-digit main display, 3-digit count, 5-digit scale display, with annunciator legends

Specifications

Measurement Unit : Accuracy :
Resolution :
Dimension :
Power :

 Inches, feet, yard, miles, centimeters, meters and kilometers
 
 ±0.25%
 1.0 mm(0.04")
 7.3" x 1.9" x 0.6"
 2 x 3V CR2032 batteries

    

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  แบตเตอรี่ขนาด 3V CR2032  2 ก้อน
3
กล่องใส่เครื่องมืออย่างดี
4.  คู่มือการใช้งาน
 
   
    เครื่องคำนวนระยะทาง เครื่องวัดมาตราส่วน บนพิมพ์เขียว หรือแผนที่ ScaleMast Pro 6025 :

เครื่องคำนวนระยะทาง เครื่องวัดมาตราส่วน บนพิมพ์เขียวหรือแผนที่ ระบบดิจดตอบ แบบปากกา
มีโปรแกรมสำเร็จรูปภายในเครื่อง
72 โปรแกรม คำนวนแบบอัตโนมัติทั้งย่อ-ขยาย หรือเพิ่ม หน่วยวัดเป็น นิ้ว/ฟุต/หลา/ไมล์ /เซ็นติเมตร/
เมตรและกิโลเมตรใช้แบตเตอรี่
3V 2 ก้อน