ประเภทผลิตภัณฑ์  Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม  มิเตอร์วัดความเค็ม 
 
 
  

 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเค็ม-ความหวาน-อุณหภูมิระบบดิจิตอล
      (Brix/Salinity/Temp  Digital Refractometer)
 

รหัสสินค้า : Code

   300035

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Salinity/Brix/Temp

 CE

 1 ปี

 
 
   
       
  

 
   

LABORATORY DIGITAL REFRACTOMETERS

       Measure concentrations in brix, salinity, refractive index and clinical parameters with full scale accuracy of 0.1% using CCD scanner (= linear scanned array imaging) technology. Reads samples as small as 0.4 ml. Measurement results, unit of measure and sample temperature are all displayed on the large LCD and visual alarms are indicated by a red LED. The sophisticated microprocessor provides automatic calibration, automatic temperature compensation and automatic shutoff (after 3 minutes). A sturdy water resistant case protects the electronics from wet environments and makes for easy clean ups. All models feature one button calibration to distilled water and indicate when the battery should be replaced (5000 readings). Comes ready to use with a 9V battery, distilled water, transfer-pipette, instructions and a protective case. Weight: 18 oz (500 g).

เครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดความหวานและอุณหภูมิ แบบดิจิตอล
1. ปุ่มกดแบบสัมผัส  อ่านค่าได้รวดเร็ว
2. วัดค่าได้ 3 ค่า 
    1. ความเค็ม : แบบที่ 1 : 0 -28%
                      
แบบที่ 2 : 0 -280 ppt
    2.
ความหวาน
    3. อุณหภูมิ
3. ควบคุมด้วยไมโครโปรเซลเซอร์
4. ชดเชยค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ .
5. บอกสภาพแบตเตอรี่  'LO BAT'.
6. ได้รับเครื่องหมาย 'EM' & 'CE' mark

          เครื่องวัดความเค็มระบบดิจิตอล

Specifications

Range : Salinity

Brix
Temperature

Resolution : Salinity
Accuracy :
Resolution : Brix
Accuracy :
Resolution : Temp

Size :
Weight (W/bat) :

  0 - 28%
  0 - 280 ppt
  0 - 60 %
  0 - 40 C

  0.1%, 1 ppt,

  ±0.1%, ±1 ppt
  0.1%
  ±0.1%
  0.1 C, 1 C

  180 x 100 x 65 mm
  500 g
 

  


 

 
   

   
         
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน  
SALE PRICE/BAHT

 34,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้