ประเภทผลิตภัณฑ์  Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม  มิเตอร์วัดความเค็ม 
 
 
 
 

 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ
      (Salinity/Specific Gravity Refractometer)
 

รหัสสินค้า : Code

   RHS-10ATC

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Salinity/S.G.

 CE

  1 ปี

 
 
   
       
  

 
 

Salinity Refractometer is designed for testing the concentration of salt water and brine and used for quality control in research and clinical laboratories and marine industry. Its scale enables the direct determination of salinity in water that contains dissolved salt and little or no other dissolved solids. It is suitable for a marine saltwater tank.

FULLY EQUIPPED with ATC (it has a small bi-metal strip that moves a lens or prism in response to the temperature change) to correct temperature discrepancies during use. And it has the multi-function capabilities of measuring with high accuracy and preciseness, vivid and sharp reticle chart for easy and comfortable reading of results yet durable and last long. Because refractive index is very temperature dependent, it is important to use a refractometer with automatic temperature compensation (ATC) to give you the most accurate measurement in any type of environment temperature. Comes with its own mini-screw driver for calibration, comprehensive operations manual, protective carrying case and pipettes for user's convenience.

Features :

  • Equipped with single-scale measurement which provides direct reading
  • Determines the amount of dissolved salt and dissolved solids
  • Approved by strict quality and safety standards
  • Durable and built to last long
  • Heavy-duty and lightweight with its aluminum construction
  • Easy to focus and calibrate
  • Accurate testing results guaranteed
  • Made with the highest and finest quality of aluminum & rubber that makes it lightweight
  • Cushioned with soft & comfortable non-slip rubber
  • Extremely easy-to-use and calibrate
  เครื่องวัดค่าความเค็ม และความถ่วงจำเพาะ
 
 
  วัดค่าความเค็ม และความถ่วงจำเพาะของน้ำ  ความละเอียดและความแม่นยำสูง
   เหมาะสำหรับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่นกุ้ง ปลา และผู้เลี้ยงปลาสวยงาม
   เป็นระบบกล้องส่อง
   พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
 

                  Specifications

 
  Range   0-100 ppt of NaCl and 1.000- 1.070 specific gravity
  Resolution   1 ppt/0.001 Specific Gravity
  Accuracy   ±1% ppt / 0.001 Specific Gravity (±0.10%)
  ATC   Yes
  Dimension   170 mm  / 240g

  


 

 
   

   
         
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม  
SALE PRICE/BAHT

 2,390.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
         
         
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
 เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม