ประเภทผลิตภัณฑ์  Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม  มิเตอร์วัดความเค็ม 
 
 
 
 

 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดอุณหภูมิ
      (Salinity/Temperature/ Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

   SB-1000

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Salinity/C

 CE

 ัวเครื่อง 1 ปี, หัวอ่าน 6 เดือน

 
 
   
       
  

 

 
         
This salt meter measures a salt concentration (wt%) of a sample which has a relatively
low viscosity like water, salt water, thin sauce, thin soup and etc.

           For a higher viscosity sample, you can also measure a salt percent (%) by adding the same weight of water to the sample.  Then measure the diluted sample by half, read the value and multiple the value by 2.

           This salt meter can measure a salt % of hot food, so you do not need to cool down food to measure a salt percent of food.  Another strong point of this is that it is not affected by sugar or sugar contents.  Normally, salt refractometers can not measure a salt concentration of a mixed salt and sugar sample.


 เครื่องวัดค่าความเค็ม และอุณหภูมิ
 
 
  วัดค่า  2 ค่า  ในเครื่องเดียวกัน ความละเอียดและความแม่นยำสูง
   เป็นระบบดิจิตอล แสดงผลเป็นตัวเลขทางหน้าจอ LCD
   พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
 

                  Specifications

 
  Range   0.0 ~ 5.0 % (ATC), 0 ~ 99.9 °C
  Resolution   0.1%, 0.1 C
  Accuracy   ±0.1%,  ±1 C
  Measuring type   Electric conduction type
  Sensor   Platinum plated sensor
  Auto power off   5 minutes after last key operate
  Power  Requirements   LR44 of LR1154 Button Battery x 3 pcs
  Dimension  21.4 x 3.4 x 3.4 cm/ 81 g

  


 

 
   

   
         
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม  
SALE PRICE/BAHT

10, 900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
 

 

 

 

       
         
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
 เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม