ประเภทผลิตภัณฑ์  Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม  มิเตอร์วัดความเค็ม 
 
 
 
 

 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเค็ม
      (Electronic Salt Index Tester)
 

รหัสสินค้า : Code

   SIT-2

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Salinity

 CE

 ัวเครื่อง 1 ปี

 
 
   
 
 
   
  

 

 
 

Descripition:

  • The Salt Poor Tester is for personal and commercial use.
  • Pockectable, the Electronic Tester is easy to carry.
  • Simple design, It's effortless to read and operate.
  • This LED Salt Tester works with 4 pcs of LR44 button cells.
  • Measures accurately from 0.3% to 2.0%.
  • Press the white bottom and hold the tester into the liquid which you want to test, then the result appears.
  • Color: White
  • Size: ~8.5"(L) x 1"(W) x 0.5"(H)
  • Weight: ~63g

 เครื่องวัดความเค็มำ
 
 
  วัดค่าความเค็ม  8  ระดับค่า ความแม่นยำสูง
   เป็นระบบ Electronic LED
   รับประกัน 1 ปี

                                           Specifications

 
 Operating Range  0.3 to 2.0%
 Power Requirements  LR44 of LR1154 Button Battery x 4 pcs
 Battery life  About 3 month based on 3  times use per day
 Dimension / 
 Weight
 Meter : 8.5"(L) x 1"(W) x 0.5"(H)
 63 g

  


 

 
   

SALE PRICE/BAHT

 990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
         
         
         
         
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
 เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม