ประเภทผลิตภัณฑ์ Tachometer/RPM Tachometer/เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์
 


 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสงเลเซอร์
      (High Accuracy Laser Tachometer)
 

รหัสสินค้า : Code

   DT-6234P

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

RPM

 CE

 1 ปี

 
 
   
     
  

 
 

FEATURES  

      Large LCD display 5 digits (18 mm, / 0.7")
   
  Wide measuring range & high resolution
   
  Digital display gives exact RPM with no guessing or errors
  
   The last value/max/min.  will be automatically stored in memory and can be displayed
        by turn anytime
  
   The use of durable, long-lasting components, including a strong, light weight ABS-
        plastic housing assures maintenance free performance for many years

   
  Low Battery Indication
   

MEASUREMENT RANGE

Display :
5 digits, 18mm (0.7") LCD
Test Range :
 2.5~99,999 RPM(r/min)
Resolution : .0.1 RPM (2.5 to 999.9 RPM), 1 RPM (over 1,000 RPM)
Accuracy :  ±(0.05%+1d)
Test Range Select : Automatic
Memory : Last value,  Max. value, Min. value
Detecting Distance : 50 to 500mm/2 to 20 inch
Time base : Quart crystal
Circuit :  Exclusive one-chip on microcomputer LSI circuit
Power Supply : Battery : 6F22 9V
Dimension : 131 x 70 x 29 mm
Weight : 160g

   
         เครื่องวัดความเร็วรอบ วัดรอบเครื่องยนต์ ชนิดใช้แสงอินฟราเรด จอภาพใหญ่
พร้อมอุปกรณ์
:
- เครื่องวัด
- แบตเตอรี่ 9
1 ก้อน
- เทปสะท้อนแสง
3 เส้น (ยาวเส้นละ 8 นิ้ว)
-
กระเป๋าใส่เครื่องมือ
- คู่มือการใช้
 


 


 

 
   

   
         
  เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบ เครื่องวัดรอบเครื่องยนต์ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์ วัดรอบ มิเตอร์วัดความเร็วรอบ Tachometer, RPM meter เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบ เครื่องวัดรอบเครื่องยนต์ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์ วัดรอบ มิเตอร์วัดความเร็วรอบ Tachometer, RPM meter เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบ เครื่องวัดรอบเครื่องยนต์ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์ วัดรอบ มิเตอร์วัดความเร็วรอบ Tachometer, RPM meter เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบ เครื่องวัดรอบเครื่องยนต์ เครื่องวัดความเร็วรอบ      

 ราคาขาย

    3,890.00 บาท

     ส่วนลดพิเศษ  15%**

   583.50     บาท

     ราคาสุทธิ/Net

   3,306.50 บาท
   ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  **ส่วนลดพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงหรือถอดได้
      
 (สินค้าที่จัดโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด)
 

 

 

 

 

 

       
         
เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบ เครื่องวัดรอบเครื่องยนต์ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์ วัดรอบ มิเตอร์วัดความเร็วรอบ Tachometer, RPM meter เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบ เครื่องวัดรอบเครื่องยนต์ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์ วัดรอบ มิเตอร์วัดความเร็วรอบ Tachometer, RPM meter เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบ เครื่องวัดรอบเครื่องยนต์ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์ วัดรอบ มิเตอร์วัดความเร็วรอบ Tachometer, RPM meter เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบ เครื่องวัดรอบเครื่องยนต์ เครื่องวัดความเร็วรอบ
  Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า                                                                                                           (ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูข้างล่างนี้)
  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต  ขอใบเสนอราคา    ดูทะเบียนการค้า  ดูทะเบียน ภพ.20   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ทะเบียนพาณิชย์อีเลคโทรนิค   รายชื่อลูกค้า  
                                                                             
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-773 9490 คุณนันทพลฯ

 

   Copy Rights 2007, All rights reserved.   S & M Busniess Group Ltd. Part.                                                                                                                                                                          www.instrumentscenter.com