ประเภทผลิตภัณฑ์ Turbidity Meter/เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ มิเตอร์วัดความขุ่น  
   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ (Turbidity Meters)                                                     (3 items)
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
  เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดค่าความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น
  Model : MI-415

Milwaukee Martini Turbidity  Meterเครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น แบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.00 to 50.00, 50 to 1000 FNU , ความละเอียด 0.01, 1 FNU, ความแม่นยำ 0.5 FNU, แสดงผล LCD, พร้อมกระเป๋าและอุปกรณ์, มาตรฐาน ISO standards ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
l ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
ราคา/บาท ส่วนลด % ราคาสุทธิ/บาท

32,900.-

29,610.-

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
  เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดค่าความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น
  Model : HI-93703C

HANNA Turbidity Meterเครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น แบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.00 to 50.00 FTU, 50 to 1000 FTU , ความละเอียด 0.01 FTU (0.00 to 50.00 FTU), 1 FTU (50 to 1000 FTU),
ความแม่นยำ
±0.5 FTU ความละเอียด 0.01 FTU แสดงผล LCD, พร้อมกระเป๋าและอุปกรณ์, มาตรฐาน AMCO-EPA standards and is ISO 7027 compliant.
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท ส่วนลด % ราคาสุทธิ/บาท

 46,900.-

42,210.-

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
  เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดค่าความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น
  Model : TN-100R

EUTECH Turbidity  Meter เครื่องวัดความขุ่น ของน้ำ
เครื่องวัดความขุ่น แบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.01 to 19.99, 20.0 to 99.9, 100 to 1000 NTU , ความละเอียด 0.01, 0.1, 1 NTU, ความแม่นยำ ±2% of reading(0-500) ±3% of reading(501-1000), แสดงผล LCD, พร้อมกระเป๋าและอุปกรณ์, มาตรฐาน AMCO-EPA standards and is ISO 7027 compliant
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท ส่วนลด % ราคาสุทธิ/บาท

35,800.-

 

35,800.-

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
  เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดค่าความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น

เครื่องวัดกรดด่าง

  เครื่องวัดกรด เครื่องวัดความเป็นกรด เครื่องวัดความเปรี้ยว    
  Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า                                                                                                           (ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูข้างล่างนี้)
  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต  ขอใบเสนอราคา    ดูทะเบียนการค้า  ดูทะเบียน ภพ.20   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ทะเบียนพาณิชย์อีเลคโทรนิค   รายชื่อลูกค้า  
                                                                             
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-499 4928 คุณนันทพลฯ (08.30-17.00)

 

    Copy Rights 2007, All rights reserved.   S & M Busniess Group Ltd. Part.                                                                                                                                                                       www.instrumentscenter.com

เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter